AKHIR-AKHIR

Malam-malam desir
Desir-desir angin
Angin-angin tenang
Tenang-tenang ...
Alam semakin tua wahai kawan...

Lilin-lilin padam
Padam-padam iman
Iman-iman pudar
Pudar-pudar...
Tuhan semakin terlupakan wahai kawan...

Jerit-jerit tangis
Tangis-tangis rintih
Rintih-rintih sedih...
Aku semakin sedih melihat semua ini kawan...

Gonjang-ganjing zaman edan
Gadis-gadis mudah sekali lepas perawan
Robak-rabik politik setan
Wakil rakyat mudah sekali korupsi uang
Cabik-cabik kesesatan
Manusia sekarang mudah sekali permainkan Tuhan

Edan-edan zaman
Zaman-zaman akhir
Akhir-akhir harapan
Harapan...
Semoga Tuhan tak murka wahai kawan


Probolinggo, 24:00 WIB, 01-01-2014