BUMI PARA PETAPA

Panas memangsa
Bersebelah segara
Embun lari secepat kilat
Kala pagi belum tamat

Tanah geram
Sering kehausan
Pelangi bermusuh langit
Tak pernah bercinta

Petang berbintang
Tontonan saban malam
Awan tak berani melawan
Segara mengutus pasukan siluman

Tiga kata sebutku
"Bumi para petapa"

Siang lelapkan dungu
Petang bangunkan kalbu
Petapa berjurus begitu

Hingga berlumut rindu
Petapa gagah beradu
Lawannya serdadu nafsu

Tak usai laga
Panas masih memangsa
Di bumi para petapa


Nurul Jadid, 10-06-2014