MENJELANG 2015

Jalang sekali setahun kemarin
Rupa-rupa bala petaka berwujud dara
Menganggun goda dalam penat-penat jiwa

Telah terkepung menikmati
Baru sadar ternyata ujian berdasi
Ini gantung diri
Dicekik tali sulaman sendiri

Serat-serat kehormatan melilit seram
Bahkan terbakar bersama kertas-kertas kepintaran
Akhirnya panas kini terasakan
Di atas sepi tempat bersila kemapanan

Sudah saat kiranya
Mengubur kobar kabar kabur
Jaminan tentang jelmaan juru tuntun
Yang justru memati-dinikan petualang ulung

Jambesari, 30 Desember 2014