GADIS TANPA MUKA

Pada
Sebuah

Gadis
Senyum kuberi

Pada
Sebuah

Tanpa muka
Kata tersurat

Pada
Siapa

Aku
Gadis rembulan

Ketika
Pada

Hati masih perih
Gadis tanpa bohong

Ketika
Gadis

Jujurku
Bersahabat suara

Pada
Sebuah

Gadis tanpa muka
Skenario tanya

Jambesari Bolak-balik, 05 September 2015

No comments:

Post a Comment