PADA LEPAS TIDUR

Pada lepas tidur
Dibangunkan saudara dari Adam
Menyuruh dua cangkir kopi keluar
Pada mata yang masih merah
Sebab dipaksa tidur oleh lelah
Berbincang awan
Dibawa arah angin kemana-mana
Hingga telah senja
Kemudian lari
Lepas sudah tidur ini
Padanya antara sadar atau tidak
Seakan ketiadaan
Tangan
Mata
Perjalanan otak
Peka rasa
Bagaimana hierarki sangat mempesona
Hingga pada kopi melirik
Hingga bagaimana secara biologis
Tuhan...
Bagaimana me-tak-tidur-kan iman
Bahwa adalah Engkau
Kehendak dan Kuasa
Bagaimana semua
Tidur dan lepas tidur
Allahu Akbar

22 September 2015

No comments:

Post a Comment