PESUGIHAN ASMARA


Di depan lilin
Dupa di samping telinga
Kocar kacir bunga tujuh rupa
Petang bumi raga kosong
Jiwa melong-long
Mengendus keluar
Memanjat pagar
Menyelinap tanpa getar
"Asmara bala
Bara rasa
Rasa Asmara;
Bebas lepas
Lepas merampas
Rampas nahas"
Aji pesugihan
Mulut merajut
Hingga tengah malam
Lalu terkapar
Pagi pulang urakan
Pada gelagat nelangsa
Asmara berpenjaga
Pelik disangka
Dicuri-pun bagaimana

07 Mei 2016

No comments:

Post a Comment