Rama dan Lima

Rama
Dan Lima-mu
Aku merasa mengulang bait
Begitu sudah dua kali
Kosong

Rama
Dan hanya berlalu-mu
Aku merasa cepat sekali
Begitu amal-ku
Kosong

Rama
Dan anggun-mu
Aku merasa remang
Begitu ikhlas-ku
Kosong

Rama
Dan aku-mu
Aku merasa sombong
Begitu khusukku
Kosong

Rama
Dan kamu
Aku merasa...
Begitu...
...

Rama
Dan dosa-ku
Tak mungkin dosa-mu
Begitu jiwaku
(Mungkin) kosong

10 Juni 2016

No comments:

Post a Comment