HARLAH 65

Jalanku dinaungi terpal
Pentas berlatar kyai tersayang

Ramai...
Kaum sarungan bersenjata alat sembarangan

Ada dengan gergaji
Ada dengan panci
Ada dengan kabel melilit rapi
Ada dengan kelengkapan santri

Aha...
Sudah menjelang harlah lagi

Esok lebih ramai pasti
Di pojok-pojok pastilah hadir para alumni
Bertutur cerita ketika mereka mondok disini
Bersenggama dengan pesantrennya lagi

Aha...
Harlah Nurul Jadid ke-65 tiba sehari lagi

Aku suka suasana ini
Kepada Tuhan arah pandang hati
Seraya berdoa bersama puisi
Jayakanlah pesantrenku ini

Aha...
Aku santri kyai Zaini

Alghorizm, Tanjung, 0:34 wib, 24-05-2014